Andre ydelser

Vi er advokater med speciale i familieret og arv. Vi hjælper dagligt med udfærdigelse af testamenter, ægtepagter og fuldmagter – men vi har også lang erfaring med følgende:
Familielån – Familielån er en måde, hvorpå du kan yde dine børn (eller andre) økonomisk hjælp ved at tilbyde dem et lån på gunstige vilkår. Familielån er rentefri, uden afdrag og fritaget for gaveafgift.
Gaver – Skal gaver være afgiftsfri for modtageren, er der beløbsgrænser, du skal være opmærksom på.
Familiehandler – En familiehandel er kendetegnet ved, at ejendommen bliver overdraget på lempelige vilkår – der vil typisk være et element af gave mellem parterne. Overdragelsen skal ske på en særlig måde, og dette hjælper vi gerne med.
Retssager – Arvestridigheder er desværre ikke usædvanlige. Med kyndig advokathjælp kan striden dog stoppes så hurtigt som muligt. Vi giver gerne en neutral, sagkyndig  ekspertvurdering af sagen, ligesom vi kan hjælpe med at mægle forlig.
Skifte af dødsbo – Det er en god idé at få professionel hjælp til den praktiske afvikling af dødsboer. Vi har stor erfaring på dette område, og vi hjælper gerne uanset, hvor i landet I bor.
Skifteretsattest som adkomst – En skifteretsattest er din dokumentation for, at du kan råde over afdødes aktiver. Ved at få tinglyst skifteretsattesten bliver du registreret som ejendommens ejer.

Måtte du have brug for anden juridisk rådgivning, er du velkommen til at kontakte os. Vi hjælper gerne, og det koster ikke noget at spørge.