Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Ulrik Grønborg er dagligt ansvarlig for MitTestamente.dk og vort team af juridiske medarbejdere.

Han har undervist i Familie- og arveret på jurastudiet ved Aarhus Universitet 2003-2006, på Folkeuniversitetet, ligesom han underviser andre advokater og sekretærer i udformning af testamenter og ægtepagter i praksis på efteruddannelseskurser.

Ulrik Grønborg var inddraget i processen ved udfærdigelse af den nye arvelov – han udfærdigede høringssvar på vegne af Danske FAMILIEadvokater.

Ulrik Grønborg har været bestyrelsesmedlem i Danske FAMILIEadvokater fra 2004-2008.

Ulrik Grønborg har møderet for landsret og bistår i retssager, hvis der er strid om arv og fortolkning af testamenter.

Ønsker du at oprette et testamente, en ægtepagt – eller har du andre spørgsmål?
Ulrik Grønborg hjælper gerne med at lave dine juridiske dokumenter.

Når du har meddelt dine ønsker, parternes navne, fødselsdatoer m.v. via det særlige spørgeskema, laver advokat Ulrik Grønborg dokumentet, så det matcher dine ønsker og behov, og sender det til dig.

Herefter kan spørgsmål, tilføjelser m.v. afklares via telefon eller e-mail.