Oversigt over artikler

Her kan du se en oversigt over vores artikler. Artiklerne er sorteret efter emne.

 

>> Testamente-artikler
>> Ægtepagt-artikler
>> Diverse-artikler

Du kan også se mange artikler på vores “søster-website” MinAdvokat.dk

Testamente-artikler:
Hvem arver mig? – se, hvem der helt præcist arver dig, hvis du IKKE opretter et testamente, men blot følger arvelovens standardregler..
Arven skal være særeje for børnene – nogle gange er den primære begrundelse for oprettelsen af testamente, at testatorerne (forældrene) vil ”beskytte børnenes arv”.
Ligedelingstestamente – når alle børnene skal arve lige meget, uanset om de er særbørn eller fællesbørn
“sort får”-testamente – når et eller flere børn skal arve så lidt som muligt/tvangsarv
30%-løsningen – når nevøen/niecen skal arve, kan der spares afgift til staten. Primært egnet til enlige uden børn.
50+ løsningen – for ægtepar, der bliver gift i en sen alder, men ikke ønsker at arve fra hinanden – begge har børn fra tidligere forhold.
Hyppige spørgsmål – et udpluk af spørgsmål, vores kunder typisk stiller os.
Priser – oversigt over priser for oprettelse af testamente.
Behøver en advokat lave testamentet? – læs hvorfor det kan være en god idé at få en erfaren advokat til at hjælpe.
Få tjekket dit nuværende testamente – det er ikke usædvanligt, at testamenter er “forældede”. Vi tjekker dit nuværende testamente ganske gratis.
Andre kunder mener – her kan du se en række udtalelser fra andre kunder, som vi har fået tilladelse til at lægge på vores hjemmeside.
Hvad bestemmer andre ægtefæller i deres testamenter? – her kan du læse, hvad andre ægtefæller typisk bestemmer i deres testamenter, alt efter om de er barnløse, har fællesbørn eller særbørn.
Hvad bestemmer andre enlige i deres testamenter? – her kan du læse, hvad andre enlige typisk bestemmer i deres testamenter.
Hvad bestemmer andre ugifte samlevende i deres testamenter? – her kan du læse, hvad andre ugifte samlevende typisk bestemmer i deres testamenter.
Ægtepagt-artikler:
Hvad er en ægtepagt? – læs mere om, hvad en ægtepagt er, og hvem der har brug for en.
Gaveægtepagt – såfremt ægtefæller vil give hinanden gaver, der er “usædvanligt store”, eksempelvis overdrage huset helt eller delvist, kræver det en gaveægtepagt.
Hvad betyder særeje? – særeje er en gardering mod en mængde økonomisk bøvl og strid, såfremt et ægteskab mod forventning skulle ende i skilsmisse. Her kan du læse mere om de forskellige særejeformer, og hvad de indbefatter.
Del pensioner via ægtepagt – hvis I vil være sikre på, at der skal ske ligedeling af jeres kapital- og ratepensioner, skal I bestille en ægtepagt om ligedeling af pensioner.
Hvorfor dele sine pensioner? – her kan du læse, hvorfor andre har valgt at oprette ægtepagt om pensionsdeling.
Hyppige spørgsmål – et udpluk af spørgsmål, vores kunder typisk stiller os.
Priser – oversigt over priser for oprettelse af testamente.
Andre kunder mener – her kan du se en række udtalelser fra andre kunder, som vi har fået tilladelse til at lægge på vores hjemmeside.
Diverse-artikler:
Hvad er en fuldmagt? – her kan du læse, hvad en fuldmagt indebærer, og hvordan du opretter en.
Gaver – skal gaver være afgiftsfri for modtageren, er der beløbsgrænser, du skal være opmærksom på.
Familielån – familielån er rentefri, uden afdrag og fritaget for gaveafgift.
Familiehandler – en familiehandel er kendetegnet ved, at ejendommen bliver overdraget på lempelige vilkår. Overdragelsen skal ske på en særlig måde, og dette hjælper vi gerne med.
Skifte af dødsbo – det er en god idé at få professionel hjælp til den praktiske afvikling af dødsboer. Vi har stor erfaring på dette område, og vi hjælper gerne.
Retssager – arvestridigheder er desværre ikke usædvanlige. Med kyndig advokathjælp kan striden dog stoppes så hurtigt som muligt.
Skifteretsattest tinglyst som adkomst – en skifteretsattest er din dokumentation for, at du kan råde over afdødes aktiver. Ved at få tinglyst skifteretsattesten bliver du registreret som ejendommens ejer.
Få tjekket dit nuværende testamente – det er ikke usædvanligt, at testamenter er “forældede”. Ældre Sagens advokatforbindelse kan tjekke dit nuværende testamente ganske gratis.
Hyppige spørgsmål – et udpluk af spørgsmål, vores kunder typisk stiller os.
Priser – oversigt over priser for oprettelse af testamente.
Andre kunder mener – her kan du se en række udtalelser fra andre kunder, som vi har fået tilladelse til at lægge på vores hjemmeside.
Opnå rabat som medlem af Ældre Sagen – som medlem af Ældre Sagen støtter du en organisation, som kæmper for et langt og godt liv til alle. Du får også en række medlemsfordele – herunder rabat på juridisk bistand ved oprettelse af testamente, ægtepagt og/eller fuldmagt på denne hjemmeside.
Om denne side – her kan du læse om os, ligesom du kan se hvor vi holder til. Derudover kan du finde vores kontaktoplysninger, hvis du vil have fat på os.
Kontakt os – har du spørgsmål eller kommentarer? Her finder du vores kontaktoplysninger

Oversigten opdateres løbende..

Del på facebook Print siden ud