Gaver mellem ægtefæller

Vil du overdrage huset helt eller delvist til din ægtefælle? Så er en gaveægtepagt det rette dokument.
Er gaveægtepagter nødvendige for alle gaver?

Såfremt ægtefæller vil give hinanden gaver, der er ”usædvanligt store”, er gaven kun gyldig, hvis der samtidig underskrives og tinglyses en gaveægtepagt. Der stilles ikke krav om oprettelse af gaveægtepagt, når man blot giver en almindelig julegave, fødselsdagsgave – der skal mere til. Hvad der er en ”usædvanlig stor” gave, er ikke et fast begreb – det afhænger af giverens økonomi.

Overdragelser af hele eller halve huse, bankkonti, biler m.v. vil typisk ikke blive anset for en ”sædvanlig gave” – uanset om man er meget velhavende eller ej. Det fastslog landsretten i den såkaldte Janni Spies sag i juni 2013. Du kan læse om sagen her, hvor advokat (L) Ulrik Grønborg, der er ansvarlig for MitTestamente, udtaler sig om sagens betydning.

Dommen medførte, at Janni Spies kunne kræve nogle store gaver retur fra sin eksmand. Ægtefællerne havde aldrig tinglyst en gaveægtepagt, hvilket medførte, at gaven var ugyldig og mange år senere skulle tilbageleveres til giveren, Janni Spies.

Det er ikke svært at oprette gaveægtepagt

Gaveægtepagter tager ikke lang tid at lave – men det er en god idé at få advokathjælp til den præcise formulering af ægtepagtens tekst og få advokaten til at sørge for tinglysning.

Der stilles nemlig en række formkrav til gaveægtepagters ordlyd, herunder hvordan gaven skal beskrives.

Såfremt gaven består i et helt eller halvt hus, vil gaveægtepagten have samme funktion som et ”skøde”. Gaveægtepagten vil være et adkomstdokument, som beviser ens ejerskab.

Du kan bestille en gaveægtepagt via vort særlige spørgeskema.


“Konefinten”

Nogle gange er gavmildheden overfor ægtefællen motiveret af, at giveren ønsker at bringe sine aktiver i ly for sine kreditorer. Ægtefæller hæfter nemlig ikke for hinandens gæld – så mandens bank m.v. vil ikke kunne foretage udlæg i familiens bolig, hvis det kun er hustruen, der er tinglyst ejer af huset. Denne form for gaveoverdragelser, som skal sikre familiens aktiver mod kreditorerne, kaldes af nogen for ”konefinten”.

“Trods navnet, er der som udgangspunkt intet forkert i ”konefinten” – ægtefæller må gerne give hinanden gaver, også store gaver.”

Trods navnet, er der som udgangspunkt intet forkert i ”konefinten” – ægtefæller må gerne give hinanden gaver, også store gaver. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at overdragelserne skal ske før ”skaden er sket” – og gerne længe før – såfremt formålet om sikring skal opnås.

Hvis eksempelvis manden forærede sin halvdel af familiens bolig til hustruen på et tidspunkt, hvor han allerede havde gæld, og kan manden efterfølgende ikke betale gælden, vil mandens kreditor kunne kræve et beløb hos hustruen, svarende til gavens værdi. Kun hvis ægtefællerne kan bevise, at manden utvivlsomt havde tilstrækkeligt med midler til at dække sine forpligtelser, uanset gaveoverdragelsen af huset, vil hustruen ikke hæfte. Denne regel fremgår af retsvirkningslovens § 33.

Hvis manden har overdraget gaven via gaveægtepagt før hans gæld blev stiftet, vil mandens kreditorer ikke kunne benytte ovenstående regel mod hustruen. Det kan således være afgørende, hvornår en gældspost kan anses for stiftet.


Konkurs

Onstående krav om,

1) at gaven skal overdrages ved tinglyst gaveægtepagt og
2) at overdragelsen skal ske på et tidspunkt, hvor giveren utvivlsomt har midler til at dække sine forpligtelser,

er som oftest tilstrækkeligt til at opnå sikkerhed mod giverens kreditorer. Hvis giveren imidlertid efterfølgende går decideret fallit, er der en anden lov, der hjemler omstødelse af ellers gyldigt givne gaver: Konkursloven.

Konkursloven giver nemlig kreditorer mulighed for at kræve gaver omstødt, selvom der er gået op til flere år siden overdragelsen. Konkursloven har forskellige regler om dette, alt efter om der er gået mindre end 6 måneder, 2 år eller længere tid, siden gaveoverdragelsen blev fuldbyrdet.


Skal gaven gøres til særeje for modtageren?

Der er som udgangspunkt ingen grund til, at en gave samtidig skal gøres til modtager-ægtefællens særeje. Under ægteskabet gælder beskyttelsen mod giverens kreditorer, uanset om gaven gøres til særeje. Ægtefæller hæfter ikke for hinandens gæld, uanset om de har særeje eller ej.

Forbliver gaven fælleseje, vil giveren bevare sin ret til at få halvdelen af værdien retur i tilfælde af ægteskabets ophør, eksempelvis ved skilsmisse.

Hvorvidt gaven gøres til særeje, har med andre ord ingen betydning under ægteskabet.

“Der er som udgangspunkt ingen grund til, at en gave samtidig skal gøres til modtager-ægtefællens særeje.”

Det får betydning ved skilsmisse og ved giverens død – særeje vil i disse situationer stille modtageren bedre på bekostning af giveren og giverens kreditorer/livsarvinger. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker dette uddybet i forbindelse med oprettelse af gaveægtepagt.


Omkostninger til tinglysning m.v.

En gaveægtepagt skal tinglyses i Personbogen for at være gyldig, og tinglysningsafgiften er kr. 1.660.

Er det fast ejendom, der overdrages, er tinglysningsafgiften højere: Der lægges kr. 1.660 oveni, samt en afgift på 0,6% af det overdragnes værdi.

Såfremt eksempelvis husets værdi er 2 mio. kroner, vil overdragelsen af halvdelen af huset (1 mio. kroner), udløse tinglysningsafgifter på samlet (1.660 + 1.660 + 6.000) 9.320 kr.

Dertil kommer advokatomkostningerne. Oprettes en gaveægtepagt om fast ejendom, vil prisen være 4.250 inkl. moms (3.750 for medlemmer af Ældre Sagen).

Du kan bestille en ægtepagt her.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Del på facebook Print siden ud