Skifte af dødsbo

Det er en god idé at få professionel hjælp til den praktiske afvikling af dødsboer, selvom det ikke er et lovkrav.

Vi har stor erfaring med behandling af dødsboer på samtlige arvingers vegne og bistår med samtlige opgaver i forbindelse med opgørelsen af et dødsbo, hvilket bl.a. kan omfatte følgende:

 • Indrykning af proklama i Statstidende.
 • Opsigelse af betalingsaftaler, abonnementer m.v.
 • Udarbejdelse af åbningsstatus.
 • Indhentelse af vurdering af boets aktiver.
 • Korrekt fordeling af gæld – kreditorer skal have deres fordringer betalt, før arven kan fordeles.
 • Rådgivning om arvens fordeling, herunder fortolkning af testamente.
 • Salg af fast ejendom eller overdragelse til arvingerne.
 • Udlæg af arven til arvingerne.
 • Rådgivning om boets skatteforhold – den oplagte løsning er ikke altid den mest fordelagtige.
 • Rådgivning om boafgift.
 • Udarbejdelse af selvangivelse for boet.
 • Udarbejdelse af boopgørelse.
 • Indlevering af åbningsstatus, eventuel selvangivelse samt boopgørelse til rette myndigheder og indenfor de af loven fastsatte tidsfrister
 • Indbetaling af boafgift samt eventuel dødsboskat til tiden.

Vores kontor ligger i Aarhus, men vi kan hjælpe med opgørelsen af et dødsbo, uanset hvor i landet I bor.


Priser

Som noget unikt kan vi tilbyde dødsbobehandling til faste priser – mindre boer behandles for 19.750 kr. inkl. moms. Større boer koster mere – men prisen er stadig lav.

Har dødsboet en stor formue (et såkaldt skattepligtigt dødsbo), har vi lavet en særlig salærberegner online, så du også i denne type kan få et prisestimat på forhånd.

Her kan du på vort advokatkontors hjemmeside læse mere om behandling af dødsboer (åbner i ny fane).

Du er også velkommen til at ringe på 8613 0600 eller skrive direkte til advokat Amalie Baden, ab@askt.dk, som er ekspert på dette område.

Del på facebook Print siden ud