Priser – ægtepagter

Nedenstående priser gælder for medlemmer af Ældre Sagen. Andre er også velkomne til at benytte dette website – til en lidt højere pris.
Prisoversigt:

Ægtepagt 2.750,-
Gaveoverdragelse af fast ejendom 2.750,-
Hastetillæg (eventuelt) 1.250,-
Ægtepagt

Prisen for oprettelse af ægtepagt er kr. 2.750,00.

Prisen for oprettelse af ægtepagten inkluderer:

  • udarbejdelsen af udkast til ægtepagten
  • fremsendelse af udkast til gennemsyn
  • telefonmøde efter jeres ønske
  • samtlige nødvendige finpudsninger, indtil udkastet til ægtepagten er i overensstemmelse med jeres ønsker
  • fremsendelse af færdigt udkast til ægtepagt med henblik på jeres underskrift
     bistand med digital tinglysning af ægtepagt ved Personbogen

Samlet kr. 2.750,00

Hertil kommer tinglysningsafgiften til staten ved oprettelse af ægtepagt kr. 1.660,00.

Gå videre til spørgeskemaet vedr. bestilling af ægtepagt

Bemærk: Prisen kr. 2.750,00 er en rabatpris forbeholdt medlemmer af Ældre Sagen. Normalpris kr. 3.250,00.

Angiv medlemsnummer i Ældre Sagen under “særlige ønsker ” i slutningen af bestillingen, såfremt du ønsker at gøre brug af rabatten. Medlemsskab af Ældre Sagen koster kr. 115 pr. halvår – se nærmere under tilmelding.

Man kan bestille en ægtepagt med medlemsrabat og efterfølgende melde sig ind i Ældre Sagen, hvis det ønskes – tilmelding skal dog være sket inden 14 dage efter bestilling.


Du kan også vælge at gå til en lokal advokat. Prisen vil da typisk være noget højere.

Har du via spørgeprogrammet på denne hjemmeside indtastet alle relevante navne m.v. og afklaret dine ønsker, forinden mødet med den lokale advokat, opnår advokaten en tidsbesparelse på 30-60 minutter – og du skulle dermed kunne få en lavere pris.

Husk at spørge advokaten forinden mødet, hvad prisen forventes at være – advokaten er forpligtet til at oplyse dette, enten som en fast pris eller en pris baseret på tidsforbruget.


Gaveoverdragelse af fast ejendom:

Overdragelse af fast ejendom ved gaveægtepagt koster 3.750 kr.

Efter den 01.01.2018 er det ikke længere et krav, at man opretter en ægtepagt, når man vil give store gaver til sin ægtefælle. Ønsker man imidlertid at overdrage fast ejendom til sin ægtefælle, skal der laves et dokument om gaveoverdragelsen.

Prisen for gaveoverdragelsen er 2.750 for medlemmer af Ældre Sagen (normalpris 3.250).


Tinglysningsafgifter ved overdragelse af fast ejendom:

Overdrages fast ejendom skal der betales tinglysningsafgift med 1.660 kr. plus en værdiafgift på 0,6% af overdragelsessummen, mindst ejendomsværdien. Der vil desuden blive udgifter til tingbogsoplysning og gældsovertagelse.

Værdiafgiften bortfalder dog, såfremt overdragelsen af den faste ejendom sker samtidig med, at formuefællesskabet opløses, dvs. hvis der samtidig med gaveoverdragelsen oprettes rent særeje. Kontakt os og hør mere herom.


Hastesag?

Skal du bruge ægtepagten indenfor 1-2 dage – f.eks. på grund af ferierejse eller sygdom – er dette også muligt mod betaling af hastetillæg kr. 1.250.

Hastetillægget indebærer, at du får sagen hasteekspederet og taler med en advokat med kort varsel.

Angiv, at det er en hastesag i forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet, og send en mail direkte/ring 8618 6851 efter skemaet er besvaret og indsendt.

Hvis du skal bruge testamentet hurtigt, kan vi lave et hastetestamente. Du får i så fald testamentet indenfor 1-2 dage. Se vores priser ægtepagt

Del på facebook Print siden ud