Om denne side

Hos MitTestamente.dk kan du oprette testamente online med hjælp fra erfarne advokater. Du kan også oprette en ægtepagt og få hjælp til andre af privatlivets juridiske forhold.

MitTestamente.dk er henvendt til medlemmer af foreningen Ældre Sagen. Der ydes således rabat til Ældre Sagens medlemmer. Andre er dog også velkomne til at benytte advokaternes hjælp. Hvis du er interesseret i at læse mere om, hvordan vi sørger for at behandle dine persondata med omhu, eller hvilke advokatetiske regler, vi skal leve op til, og hvad vores ansvarsforsikring dækker, kan finde informationen her.

Hvad tilbyder MitTestamente?

Hos MitTestamente får du advokathjælp til at lave dine juridiske dokumenter. Når du har meddelt dine ønsker, parternes navne, fødselsdatoer m.v. via det særlige spørgeskema, laver advokat Ulrik Grønborg dokumentet, så det matcher dine ønsker og behov, og sender det til dig. Herefter kan spørgsmål, tilføjelser m.v. afklares via telefon eller e-mail.

Dette tilbydes til en fast pris, som kendes på forhånd.

Hos MitTestamente får du den ekstra tryghed, der ligger i, at ”fire øjne ser bedre end to”: Alle dokumenter laves omhyggeligt af en specialist (adv. Ulrik Grønborg) – og gennemgås herefter af endnu en specialiseret advokat med henblik på at tjekke, om der er noget, der kunne tilføjes.

Vi har gode erfaringer med at oprette dokumenterne på denne måde – og andre medlemmer af Ældre Sagen anbefaler os.

Hvem står bag MitTestamente?

MitTestamente.dk er udformet af advokat (H) Jørgen U. Grønborg og advokat (L) Ulrik Grønborg fra Advokaterne Skt. Knuds Torv i samarbejde med Ældre Sagen.

Advokaterne bag MitTestamente har arbejdet indgående med familie- og arveret i årevis, underviser andre advokater i faget og stræber efter til enhver tid at have den største viden om familie- og arveret i landet.

Advokat Ulrik Grønborg, specialist i familie- og arveret

Ulrik Grønborg
Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6851
E-mail: ug@minadvokat.dk

Ulrik Grønborg er dagligt ansvarlig for MitTestamente.dk og vort team af juridiske medarbejdere.

Han har undervist i Familie- og arveret på jurastudiet ved Aarhus Universitet 2003-2006, på Folkeuniversitetet, ligesom han underviser andre advokater og sekretærer i udformning af testamenter og ægtepagter i praksis på efteruddannelseskurser.

Ulrik Grønborg var inddraget i processen ved udfærdigelse af den nye arvelov – han udfærdigede høringssvar på vegne af Danske FAMILIEadvokater.

Ulrik Grønborg har været bestyrelsesmedlem i Danske FAMILIEadvokater fra 2004-2008.

Ulrik Grønborg har møderet for landsret og bistår i retssager, hvis der er strid om arv og fortolkning af testamenter.


Jørgen U. Grønborg
Advokat med speciale i familie- og arveret.

Advokat Jørgen U. Grønborg har over 40 års erfaring i løsning af familie- og arveretlige problemer.

Han underviser i familieskifteret på Aarhus Universitet, ligesom han underviser andre advokater, dommerfuldmægtige og advokatfuldmægtige på efteruddannelseskurser.

I 2006 modtog han Årets Hæderspris – en pris, der uddeles af Dreyerfonden til en jurist og en arkitekt, der i sin karriere har gjort en særlig indsats for sit fag. Derudover modtog Jørgen U. Grønborg arkitekt Jørn Utzon hædersprisen i 2006.

Advokat Jørgen Grønborg, specialist i familie- og arveret


Advokat Amalie Baden, specialist i familie- og arveret

Amalie Baden
Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6851
E-mail: ab@mittestamente.dk

Cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2008, hvor hun har specialiseret sig i familieret, arveret, dødsbobehandling samt ugifte samlevendes retsstilling.

Amalie Baden har skrevet speciale om begunstigelser i forsikringsordninger.

Underviser studerende på Aarhus Universitet i familie- og arveret.

Underviser advokatfuldmægtige og sekretærer vedrørende den nye arvelov, samt testamenter og ægtepagter på efteruddannelseskurser.

Arbejder endvidere med førelse af retssager, behandling af dødsboer m.v.


Kristian Ravn-Petersen
Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6851
E-mail: krp@mittestamente.dk

Kristian Ravn-Petersen er advokat med speciale indenfor familie- og arveret samt generelle problemstillinger indenfor internationale arvestridigheder og skilsmisseret.

Kristian Ravn-Petersen blev cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2012. Allerede før han havde færdiggjort sit studie, blev han dog ansat hos Advokaterne Sankt Knuds Torv, hvor han har været siden.

Mange testamenter, ægtepagter og fuldmagter bliver oprettet med Kristians hjælp. Derudover beskæftiger han sig med mere komplicerede problemstillinger og sager indenfor familie- og arveretten.

Advokat Kristian Ravn-Petersen, specialist i familie- og arveret


Sådan får du fat i os

Hvis du har spørgsmål til MitTestamente.dk er du velkommen til at kontakte os.

Advokat Ulrik Grønborg
Advokaterne Sankt Knuds Torv
Ryesgade 31
8000 Århus C
Tlf. 8618 6851
E-mail: ug@mittestamente.dk

Kontakt Ældre Sagens medlemsrådgivning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ældre Sagens medlemsrådgivning på tlf. 80 30 15 27.

Telefonerne har åbent mandag, tirsdag & onsdag kl.10-14 samt torsdag kl.14-18.

Du kan også kontakte advokatkontoret direkte på tlf. 86 18 68 51.

Hvis du bestiller et testamente, vil du efter bestillingen få lejlighed til at gennemgå testamentet med en advokat og komme med rettelser, spørgsmål og kommentarer til en advokat.


Klager?

Hvis du vil klage over en af vore advokaters adfærd eller honorar, kan du skrive direkte til os på info@askt.dk.

Advokatnævnet har kompetence til at behandle adfærdsklager og tvister om advokaters honorar.

Advokatnævnets adresse er:
Kronprinsessegade 28
1306 København K

Du kan læse mere om, hvordan du kan klage til Advokatnævnet her.

Se også den europæiske platform for online tvistbilæggelse, der kan anvendes i forbindelse med indgivelse af en klage her.

Del på facebook Print siden ud